Proti drogám prakticky
Marketing magazine (10. 4. 2002)

Společnost GROUP 4 SECURITAS, jedna z vůdčích bezpečnostních agentur na českém trhu, vyvinula speciální kurzy protidrogové prevence. Prvotním impulzem vzniku odborných seminářů byla potřeba rozšíření nejen základních znalostí této problematiky, ale především schopnost tyto teoretické znalosti prakticky využívat.

"Výchozím bodem pro rozšíření nabídky kurzu byl třídenní seminář s názvem Drogy, závislost a komunikace, kde se jeho účastníci seznamují s typy drog, základními osobnostními rysy toxikomana a zároveň se učí psychologickým aspektům při komunikaci s uživatelem drog. Účastníci kurzu se zde učí vnímat mimoverbální projevy drogově závislých, což jim umožňuje rozpoznat stadium závislosti," vysvětluje náměstkyně generálního ředitele pro kvalitu a lidské zdroje společnosti GROUP 4 SECURITAS, Veronika Fáberová. Úspěšnost třídenního kurzu podnítila jeho tvůrce k vytvoření rozsáhlejší nabídky odborných kurzů. Zájemci tak mají možnost absolvovat jednodenní seminář Cesty závislosti, který je realizován podle požadavků a potřeb zákazníka. Je určen především pro pedagogy, rodiče a vedoucí pracovníky s personální pravomocí. Nejvyšší odbornosti mohou účastníci dosáhnout absolvováním kurzu s názvem Protidrogový specialista, kde v průběhu pěti dnů projdou výcvikem protidrogových specialistů a poté jsou schopni aplikovat získané znalosti a dovednosti přímo v praxi. Kurz se v současné době připravuje pro potřeby Armády České republiky a zájem o něj projevila i řada dalších zájemců. Celý projekt má velkou podporu ze strany Národní protidrogové centrály. "Tyto kurzy jsou odlišné od těch, které nabízí řada jiných organizací právě ve způsobu školení uchazečů, tzn., že nejenže informují, ale i učí takové lidi vnímat a prakticky jednat v konkrétních situacích," uvádí Veronika Fáberová. GROUP 4 SECURITAS je první společností, která v České republice nabízí takto zaměřené kurzy, v jejichž rámci jsou vedle dalších didaktických pomůcek využívány i originální videozáznamy z reálného prostředí. Realizace kurzů probíhá v moderních výcvikových centrech společnosti GROUP 4 SECURITAS v Praze v Klíčanské ulici a v Karlíku. Více informací o těchto kurzech naleznete na adrese: kurzy.group4securitas.cz. Česká bezpečnostní firma GROUP 4 SECURITAS, a. s., je součástí mezinárodního holdingu Group 4 Falck se sídlem v Dánsku. Společnost, která je kótovaná na kodaňské burze, působí ve více než 50 zemích, zaměstnává přes 125 tisíc lidí a její roční obrat dosahuje v přepočtu na české koruny 82,6 miliardy. To ji činí druhou největší společností na světě ve svém oboru. GROUP 4 SECURITAS, a. s., byla založena v Praze v říjnu 1990. V současné době je největší bezpečnostní agenturou v České republice. Zaměstnává více než 5 000 mužů a žen, kteří slouží šesti stům dlouhodobých zákazníků. Od roku 1996 je GROUP 4 SECURITAS členem profesních asociací Ligue Internationale des Sociétés de Surveillance, European Security Transport Association a od roku 1999 Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR.