SCHVÁLENÝ TUNEL.CZ
Reflex (13. 6. 2002), autor: Jiří X. Doležal

OHLÉDNUTÍ

Více než před rokem jsem psal o protidrogovém webu www. sidliste. cz, za nějž daňový poplatník vycvakal skrze kasu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy tři milióny a čtyři sta tisíc korun. Projekt realizovala firma Solution, s. r. o., ve spolupráci s občanským sdružením Česká rada dětí a mládeže.

Server nabízí informace o možnostech, jak trávit volný čas - o hudbě, filmech, hrách i sportu. Kromě toho server poskytuje dětem, rodičům a učitelům informace o drogách. Má mít tyto základní bloky:

1. diskusní blok - určený pro výměnu názorů na aktuální témata a debatu odborné i laické veřejnosti

2. informační blok - pro poskytování informací souvisejících s protidrogovou tematikou, prezentaci seznamu specializovaných pracovišť a nabídku volnočasových aktivit

Celý záměr byl již dříve napaden prostřednictvím parlamentní interpelace poslance Ivana Langra. Nebylo to nic platné. Ministerstvo školství, které naše peníze za tento nesmyslný projekt vyhodilo, argumentovalo: "MŠMT považuje projekt za potřebný a přínosný v oblasti protidrogové prevence a předpokládá, že bude nadále rozvíjen." A tak se na www. sidliste. cz znovu podívejme. Co se týče stanovených cílů, dá se konstatovat, že nebyly naplněny ani v nejmenším. Totálně chybí jakákoliv diskusní platforma. Diskuse neprobíhá dokonce ani formou news, to znamená průběžného zveřejňování nově doručených příspěvků. Na hlavní stránce webu jsem 28. května našel jako poslední, tedy nejaktuálnější příspěvek toto: Průzkum o drogách na středních školách zařazeno: 27. února 2002 Pokud jde o informační přínos, lze na webu najít seznam léčeben a nízkoprahových zařízení. O drogách tu - oproti mému očekávání - nejsou úplné nesmysly, ale texty jako tento z února: "Co se týče marihuany, průzkum potvrdil, že je nejrozšířenější nealkoholovou nelegální drogou. Na středních školách s ní má zkušenost nadpoloviční většina. Marihuanová cigareta je pro dospívající překročením hranice mezi užíváním legálních a nelegálních drog, což ovšem neznamená, že by byla vstupní branou do světa tvrdých drog, jak praví z mnoha stran živený mýtus. Mgr. Dana Moclová, Pedagogicko-psychologická poradna Děčín." Takže nějaké pravdivé informace se člověk na sídlišti. cz přece jen dozví. Otázkou ovšem je, proč za ně musel stát vyhodit přes tři milióny korun, když naprosto stejné informace poskytují na mnohem vyšší úrovni web Sananimu (seznam protidrogových zařízení) či o marihuaně web www. reflex. cz nebo www. koukat. cz. Samozřejmě, aniž by to daňové poplatníky stálo jedinou korunu. Jednoduše řečeno, peníze vydané z našich kapes za web sídliště. cz lze po roce zcela kompetentně označit za vyhozené.