DOMUS
sdružení občanů pro pomoc lidem postihovaným drogovou závislostí
Revoluční 5, Šumperk, 787 01, IČO: 48807753, tel./fax.: 0649-213192, e-mail: domus-kc@cmail.cz
 
TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

Z pověření správní rady Sdružení Domus sděluji, že od 3. dubna 2001 bude mimo provoz účelové zařízení sdružení - kontaktní centrum pro uživatele drog v Šumperku.

Sdružení Domus nebyla státní správou k dnešnímu dni poskytnuta dotace na trvalý provoz tohoto zařízení, která byla Sdružení Domus přiznána na návrh Meziresortní protidrogové komise vlády ČR v lednu 2001. Tento stav ovlivnil natolik provozní možnosti kontaktního centra, že k uvedenému datu bylo nutné přistoupit k čerpání dovolených jeho zaměstnanců.

Po vyčerpání dovolených posoudí správní rada další možnosti provozu kontaktního centra vzhledem k finanční situaci sdružení.

Správní rada sdružení považuje současnou dotační praxi za chronicky nefunkční, vzhledem ke skutečnosti, že v letech 1995 - 2000 byly provozní dotace na provoz k-centra poskytnuty pouze jednou během I. čtvrtletí kalendářního roku.

V Šumperku dne 2. dubna 2001.

Mgr. Petr Hromada
výkonný ředitel sdružení