... vím o lidech, kteří si už přišli ke kamenu vykouřit jointa, zameditovat, načerpat sil nebo se jen podívat na zásah do krajiny.
Nejvíce je ale těch, co jen prochází a snad je i napadá, jaký to má význam.
Není však náhoda či jen rozmar autora, že je menhir představován v galerii na abraka stránkách.
rozmanitý úhel pohledu jeden, dva, tři... 
ing. P. Pavel, ing. J. Vihan, MUDr. P. Bém, přihlížející žena
 
 Vztyčení buližníkového monolitu v Divoké Šárce
v rámci Dnů Zdravé Šestky MČ Prahy 6 se starostou MUDr. Pavlem Bémem,
za odborného vedení Ing. Pavla Pavla (realizátor technologií tzv. "chodících soch").
Dík patří rovněž Davidovi Brejchovi - stěžejnímu iniciátorovi akce
z galerie na www.abraka.cz