"ČERVENÝ KÁMEN" 

  • sportovní zaměření 
  • kondiční práce s tělem  
  • kombinované sportovní a kreativní aktivity (lanové aktivity, strategické hry) 
  • standardní sportovní klání např. v rámci sportovního odpoledne 
  • (není důležité zvítězit, ale zúčastnit se) 
  • kámen získávají např. žáci, kteří nasbírají určitý počet bodů za účast ve více disciplínách 
  • škola si podává projekt na sportovní odpoledne (den, víkend) 
  • škola získává možnost stát se strážcem kamene, když uspořádá akci pro žáky z Prahy 6