"FIALOVÝ KÁMEN" 

  • rozvoj individuálních dovedností a kreativity (tvůrčí myšlení)
  • tvořivá práce a její prezentace (arteterapie, divadelní dílna, )
  • aktivity ve stylu galerie nápadů
  • vhodné je např. vymezení časového rámce a vytvoření prostoru, kde by žáci mohli prezentovat své uskutečněné nápady (např. rukodělné práce, webové prezentace, fotografie, obrazy, školní časopis apod. kde se zobrazuje osobnost žáka)
  • jednotlivé školy se reprezentují nejlepšími výtvory svých žáků
  • následuje slavnostní otevření veřejné galerie s autorskou účastí (díla – prezentace mohou být např. hodnoceny v knize návštěv (žáky, učiteli, rodiči a veřejností)
  • (není důležité vyniknout jako geniální vynálezce, ale představení sebe sama prostřednictvím vlastní tvořivosti)
  • kámen získávají žáci, kteří přispějí do galerie 
  • škola podává projekt na realizaci galerie nápadů
  • škola získává možnost stát se strážcem kamene, když uspořádá akci pro žáky z Prahy 6 a slavnostní otevření výstavy trvající např. jeden měsíc