"MODRÝ KÁMEN" 

 • znalosti (práce s informacemi)
 • využití informačních zdrojů
 • schopnost tvořivého myšlení při práci s informacemi
 • schopnost zaujmout (aplikace získaných poznatků v praxi)
 • aktivity ve stylu literární soutěže
 • vhodné je např. vyhlášení témat (svět mýma očima, jak vidím svoji budoucnost, putování vzpomínkami), a časového rámce, např. měsíc na vypracování příspěvků za využití rozličných informačních zdrojů (vnější a vnitřní zdroje – informační média a moje fantazie)
 • (fantazie - obrazotvornost, představivost; bláznivý nápad; smyšlenka, výmysl; literární dílo bez konvenční formy)
 • následuje literární odpoledne s autorským čtením příspěvků, jež jsou např. hodnoceny posluchačským hlasováním (žáky, učiteli, rodiči apod.)
 • (není důležité být spisovatelem, ale poznat informační zdroje a stát se jejich aktivním uživatelem a tvůrcem)
 • kámen získávají žáci, kteří se zúčastní soutěže 
 • škola podává projekt na realizaci literární soutěže

 • škola získává možnost stát se strážcem kamene, když uspořádá akci pro žáky z Prahy 6 a vydá almanach nejlepších literárních příspěvků