"ORANŽOVÝ KÁMEN" 

 • sebeovládání (pěstování silné vůle)
 • zážitkové techniky (emoce)
 • překonávání překážek (poznání svých limitů)
 • práce s emocemi (zvládání stresu)
 • náročné aktivity (noční pochod, chůze pozpátku apod.)
 • aktivity ve stylu „bobříků“ nebo „orlích per“ v rámci víkendových her
 • vhodné je výjezdové soustředění
 • (není důležité zlomit se, ale poznat svoje limity)
 • kámen získávají např. žáci, kteří nasbírají určitý počet bodů za účast ve více disciplínách (mlčení – naslouchání, sám v lůně přírody apod.)
 • škola si podává projekt na odpoledne plné her (den, víkend)
 • škola získává možnost stát se strážcem kamene, když uspořádá akci pro žáky z Prahy 6