"ZELENÝ KÁMEN" 

 • umění jednat s lidmi
 • vztahy s nejbližším okolím (empatie)
 • kdo jsou moji přátelé
 • role v týmu (umění naslouchat)
 • sebepoznání (typologie, test a hra)
 • aktivity ve stylu odpoledne (dne, víkendu) s kamarády, spolužáky a učiteli, popř. s rodiči v přírodě
 • vhodné je např. prostředí přírodního parku
 • (není důležité jít „pouze“ do přírody, ale poznat ji v interakci se sebou samým, ve skupině, ekologické cítění – já a ostatní, já a prostředí, my a prostředí)
 • (ekologie - věda zkoumající vztahy mezi organizmy navzájem a mezi organizmy a prostředím)
 • kámen získávají žáci, kteří se aktivně zapojí do činností a vytvoří např. svůj erb z přírodnin (koláž z listí, vitráž z kamínků apod.)
 • škola si podává projekt na „ekologické“ odpoledne (den, víkend)
 • škola získává možnost stát se strážcem kamene, když uspořádá akci pro žáky z Prahy 6