Vrstevnický program 
zaměřující se na rozvoj osobnosti žáků zakladních škol
a jejich aktivní zapojení v primární prevenci.