Vrstevnický program
 
se zaměřuje na rozvoj osobnosti žáků ZŠ v Praze 6
a na jejich zapojení v primární prevenci
 
Záměr a cíl projektu:
V souladu se záměry a strategií Městské části Praha 6 v oblasti primární protidrogové prevence
je v rámci projektu Zdravá Šestka cílem podpořit rozvoj osobnosti
a formování protidrogových postojů u žáků základních škol.
 
Dlouhodobý plán:
Program je koncipován jako pilotní část dlouhodobého projektu.
Dlouhodobé programy mají prokazatelně nejvyšší efektivitu a mohou si postupně vydobýt
a udržet vysokou popularitu mezi cílovou skupinou.
Celý program je motivován legendou, aktivním spolupodílnictvím jednotlivých škol
a vhodným zapojením předem vyškolených učitelů.
Pro rok 2002 se program týká cca 12 škol, v příštím roce bude v případě dobrého ohlasu nabídnut všem školám MČ Praha 6.
 
Organizace celého projektu:
Centrum dohody, s.r.o. & ÚMČ Praha 6