curriculum vitae 2010
ŽIVOTOPIS 
aneb kdo jsem...
  
Jiří Minarčík 
Dřevčice 205, Brandýs nad Labem, PSČ: 250 01
E-mail: jiri@minarcik.cz, http://www.abraka.cz, http://www.minarcik.cz, tel.: +420 724 066 489 
  Osobní údaje 
  Narodil jsem se 7. února 1966 v Šumperku. Dětství jsem prožíval v podhůří Hrubého Jeseníku ve Starém Městě pod Kralickým Sněžníkem. Po dvanáctém roce jsem byl přijat do pěstounské péče do intelektuálně založené rodiny. Krátce před dovršením osmnáctého roku jsem se přestěhoval do Prahy, kde jsem nastoupil jako pomocný dělník do ČKD Praha. Žil jsem na ubytovnách; od devatenácti jsem byl pět let drogově závislým; absolvoval jsem opakované pobyty v PL; do čtyřiadvaceti let jsem vystřídal cca třináct dělnických profesí. V roce 1990 jsem nastoupil na protitoxikomanické oddělení v PL Opava, kde započal úspěšný proces léčby, v letech 1992-3 následoval devítiměsíční pobyt v terapeutické komunitě Sananim v Němčicích. V roce 1993 jsem se stal jedním ze zakladatelů občanského sdružení Domus v Šumperku a v roce 1994 zaměstnancem Kontaktního a poradenského střediska Domus pro pomoc lidem postihovaným drogovou závislostí. 
  V roce 1997 jsme se s přítelkyní odstěhovali do Králova Dvora u Berouna, kde jsem nastoupil jako zaměstnanec školského úřadu. 
  Jsem svobodný, bezdětný a bezúhonný.
   
  Vzdělání 
  ZDŠ ve Starém Městě p. Sn., 1972-81, ZDŠ v Branné, 1981-82, okr. Šumperk, 
  střední nedokončené vzdělání, Gymnázium Jeseník, 1982-83. 
   
  Zaměstnání 
  Psychoterapeut, Kontaktní a poradenské středisko Domus v Šumperku 
  1994 - 1997 
  Absolvoval jsem řadu vzdělávacích seminářů a dokončil jsem sebe-zkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR při Skálově institutu Praha. 
   
  Protidrogový koordinátor, Školský úřad Beroun 
  1997 - 1999 
  Iniciátor a spoluzakladatel občanského sdružení Tyrkys v Berouně a od září 1998 vedoucí pracovník Centra prevence drogových závislostí Tyrkys v Berouně. Do srpna 1999 jsem působil ve funkci školského protidrogového koordinátora na ŠÚ Beroun. Absolvoval jsem pětiletý výcvik International European Drug Abuse Treatment Training Project (EDATTP). 
   
  Psychoterapeut - vedoucí, Centrum prevence drogových závislostí v Berouně 
  1998 - 2001 
  Tvůrce a šéfredaktor jedněch z prvních internetových kontaktních a poradenských stránek www.abraka.cz v oblasti prevence drogových závislostí. 
   
  Protidrogový koordinátor, Úřad městské části Praha 6 
  2001 - 2005 
  Koordinace, realizace a naplňování cílů programového prohlášení v rámci strategie zahrnuté v komunitním programu protidrogové prevence Zdravá 6, ve spolupráci se školami, organizacemi a odborníky zabývajícími se danou problematikou na území m.č. Příprava a realizace vrstevnického programu se zaměřením na podporu a přirozený rozvoj zdravých postojů a dovedností u specifické cílové skupiny dětských osobností. 
   
  Psychoterapeut, šéfredaktor kontaktních a poradenských webových stránek, člen Protidrogové komise RMČ Praha 6, privát 
  2006 - 
  Psychoterapie a poradenství, krizová intervence, zprostředkování další péče, besedy, přednášková činnost, příprava a realizace preventivních programů škol, komunitní práce v oblasti prevence drogových závislostí. 
    
  Aktivity a zájmy 
  Spisovatelská a přednášková činnost, autobiografie Čtvrtý rozměr závislosti, nakl. Maťa, Praha 1997. Autor pořadu Ego - Čtvrtý rozměr závislosti, ČT + MGB, Praha 1996. 
  Psychoterapie, poradenství, analytická psychologie, přírodní vědy, autogenní trénink, odborná literatura, PC, internet, tvorba webových stránek, autodidaktická činnost...