Motto: /Když popisuji uživatele drog, tak nemohu tvrdit, že drogy se brát nemají,
je to věc osobního rozhodnutí./
        
konopí,   pervitin,   heroin,   kokain,   těkavé látky,   LSD,   extáze,   speciality,   jiné odkazy,
Uváděné přehledy jsou obecně-orientačními a nekladou si za cíl vyhodnocování konkrétních případů.

Tyto stránky chtějí (stručně s ohledem na uživatele internetu) popsat některé drogy (rozumí se ty nelegální), jež se běžně vyskytují v naší zemi, což by mohlo svým dílem přispět k lepší orientaci ve věcech drog znalých i neznalých lidí.
Účinky drog budou popisovány podle svých dominantních projevů ve čtyřech oblastech (fyzická, psychická, sociální a spirituální), a ze dvou základních prožitkových úrovní jako libé a nelibé.
Rizika spojená s užíváním drog budou popisovat reálná úskalí rovněž z hledisek dominance ve čtyřech oblastech (fyzická, psychická, sociální a spirituální), včetně rizik vzniku drogové závislosti.
Prevence se bude zaobírat tématy, jak předcházet rizikům a jejím vznikům.
A jiné alternativy, což bych osobně považoval za nejpřínosnější část těchto stránek, by měly nabízet alternativní způsoby, jak dospět k obdobným prožitkům na vyšší kvalitativní úrovni a bez použití či opakovaného učití drog.
 
       Zajímavostí těchto stránek by se mohlo stát, kdyby vznikaly průběžně v interakci se svými čtenáři.
 
       Svoje a příspěvky a reakce můžete zasílat do
REDAKCE  
                       SLOVO AUTORA  
   
                                          Bylo již napsáno tolik popisů drog podle jejich účinků, chemického složení a rizik spojených s jejich užíváním, že mne to přivedlo k otázce, co že nebylo o drogách ještě napsáno? Velice těžká otázka a obzvláště pak v dnešní době, kdy není žádným problémem zajít do knihkupectví a obstarat si literaturu od vysoce odborné, přes výchovnou a varující, až po zavádějící a propagandistickou. Totéž platí o médiích včetně internetu, kde lze najít již skutečně všechno, dokonce kontakty na dealery a návody, jak drogu pěstovat či snadno podomácku vyrobit.    
                                          Jednomu druhu informací ale přeci jen přikládám zvláštní význam. Jsou to výpovědi těch, kteří to z nějakých důvodů vyzkoušeli a mají nyní moudrý důvod nabízet kvalitní informace, radu a poučení. Kvalita takových informací by neměla být v žádném případě navádějící a vždy je potřeba brát takovéto informace jako výsledek nanejvýš osobních a mezi různými jedinci neopakovatelných zkušeností.    
                                          V tomto směru jsem také našel odpověď na svoji otázku. Jsem člověk, jenž si prošel různými úskalími drogové závislosti. Měl jsem ohromné štěstí, že jsem našel cestu zpět a to bez vážnějších následků, jež by mi neumožňovaly přizpůsobit se zdravému životu, kde obecně platí jasná zpráva: „Brát drogy se nemá…“    
                                          Získal jsem mnohé zkušenosti, které již nyní nepovažuji pouze za ryze osobní, ale nabyl jsem na přesvědčení, že mohou v mnoha ohledech pomoci oněm zvídavým jedincům, aby se v důsledku neinformovanosti a mladistvé nerozvážnosti nedopustili stejných chyb jako kdysi já. Je pravdou, že si člověk pod vlivem drog může zažít skutečně božské chvíle, ale také je pravdou, že tento svět nedává nic zadarmo. Musel jsem zaplatit kusem svého života a po prostálých zkušenostech se mi s ohromnou dávkou štěstí a pomoci bližních podařilo znovu objevit ztracenou cestu. V mnoha ohledech na vyšší kvalitativní úrovni bez umělých chemických katalyzátorů.    
                                                                 Jura Minarčík  

JINÉ ODKAZY 
130 Rostlinných drog od Pabla Honeje
 
 
Betel, Durman, Kawa, Kokainovník, Konopí, Lysohlávky, Mák, Muchomůrky, Námel, Peyotl, Tabák a dalších sto rodů psychotropních rostlin, historie, popis, výskyt, použití, účinky, zákony, léčba aj.
KETAMINOVÁ ZKUŠENOST STANISLAVA GROFA
 
 
(Dobrodružství sebeobjevování) 

http://www.angelfire.com/in/freelife/piko.html 
Pervitin, nejrozšířenější česká droga; co je na ní vlastně tak špatného, na co si dát pozor a další.
 
    Touha po sebeobjevování - leták MUDr. S. Kudrle