GALERIE - na této stránce můžete vystavovat ukázky ze své tvorby...


(fotografie, obrazy, literární tvorbu apod.)

... vím o lidech, kteří si už přišli ke kamenu vykouřit jointa, zameditovat, načerpat sil nebo se jen podívat na zásah do krajiny.
Nejvíce je ale těch, co jen prochází a snad je i napadá, jaký to má význam.
Není však náhoda či jen rozmar autora, že je menhir představován v galerii na abraka stránkách.
rozmanitý úhel pohledu jeden, dva, tři... 
ing. P. Pavel, ing. J. Vihan, MUDr. P. Bém, přihlížející žena
 
 Vztyčení buližníkového monolitu v Divoké Šárce
v rámci Dnů Zdravé Šestky MČ Prahy 6 se starostou MUDr. Pavlem Bémem,
za odborného vedení Ing. Pavla Pavla (realizátor technologií tzv. "chodících soch").
Dík patří rovněž Davidovi Brejchovi - hl. iniciátorovi akce &

Pavel Bém - Mount Everest, Part I.

Pokračování - Pavel Bém - Mount Everest, Part II.

Jindřich Štreit - CESTA KE SVOBODĚ
 
   
     
    
( s laskavým svolením autora )   
FRITJOF CAPRA: TAO FYZIKY  Ve snaze a úsilí pochopit záhady života ubírali se muži a ženy mnoha odlišnými cestami. Byla mezi nimi cesta vědce i mystika, ale stejně tak cesta básníka, děcka, klauna, šamana a mnoho dalších... 
TRILOBIT   Při svých toulkách přírodou jsem objevil nádherný kout světa, jenž zůstal skryt jakoby zázrakem před zraky výletníků a uchráněn tak od působení okolní civilizace, přestože se tam nalézají zkamenělí trilobiti. Zažil jsem tehdy v hloubi své duše onen vrozený protiklad ve smyslu mít či být. A vyhrála má dobrodružná povaha hledače, když jsem se s neodolatelnou touhou po objevu vrhl na místo, kde otevírala se brána do minulosti. Použil jsem vzletný obrat, ale v té chvíli jsem snad již tušil, jak blízko se ocitám zvláštní zkušenosti.
 

 hádanka   rostlina ze Šumperska

GALERIE - Irmy Drobné (myška) - "Hledejme pravdu, která nás osvobodí." 
   
  První den 
Z peněz na cestu, které jsem sebou dostal, mně už nic nezbylo. Abych se vůbec mohl odhodlat k jakékoli činnosti, potřeboval jsem svou minimální dávku životabudiče, bez něhož cesta do léčebny, a vůbec cokoli, ztrácelo na svém významu. 
Devátý den 
Zatím žádný z mých opakovaných pobytů v psychiatrických zařízeních a léčebnách nevedl ke zdárnému konci. Po krátké době odpočinku jsem raději pokaždé zdrhnul, a tím spíš, bylo-li za mřížemi venku jen trochu snesitelné počasí. 
Dvacátý třetí den 
Na svých toulkách životem jsem si zvykl zapisovat své myšlenky a nápady ve chvílích, kdy mi bylo smutno a neměl jsem se ani komu svěřit se starostmi a problémy. 
Třicátý osmý den 
Snídaně, rajóny, které se neobejdou bez hádek a křiku. Úklid pokoje, léky a vizita. Často ani pořádně nevím, co po nás na oddělení vlastně chtějí. 
Padesátý první den 
V družném kroužku se hrálo na kytaru, povídaly strastiplné i veselé historky z “feťáckého” života nebo se blblo, což často zavánělo nepříjemným malérem. 
Osmdesátý první den 
Týden se mnou nebyla žádná řeč, vyčítal jsem si zklamání, beznaděj a vlastní neschopnost. Považoval jsem teď sen o normálním životě za holý nesmysl a vymyšlenou pohádku. 
Deset dnů venku (speciál !!!, původní rukopis) 
Bránou psychiatrické léčebny jsem prošel brzy ráno. Spěchal jsem na vlakové nádraží. Čeká mě povinnost, slíbil jsem kurátorovi, že za ním zajdu na úřad, hned jak dorazím do okresního města, které se má stát na čas mým novým působištěm. 
Sto třicátý sedmý den (opět v léčebně) 
Nějaký čas mi trvalo, než jsem se za pomoci lékařské péče  dal přiměřeně do pořádku. Celých šest dní jsem strávil na pokoji intenzívní péče, kde jsem dostával kapačky a jiné medikamenty, které mi usnadňovaly návrat k životu. 
Dalších sto jedna dnů (speciál!!, původní rukopis)Nesu si své znamení a najednou se objeví někdo, kdo se člověčím způsobem zajímá o mé problémy. Až to ve mně probouzí obavy, jestli se neděje něco nesprávného.
 
 Děkujeme za vaše příspěvky
 "magické koule"