KONTAKTY
 WWW STRÁNKY A JINÉ PREZENTACE
zařízení zabývajících se problematikou prevence drog

Brněnské Sdružení Podané ruce rozjelo projekt:  WWW.EXTC.CZ
o.s. SANANIM zřídilo drogovou poradnu on-line na internetové adrese www.drogovaporadna.cz


WWW.DROGY-INFO.CZ
Informační portál o ilegálních a legálních drogách  Adresář zařízení v ČR
O.S. PREV-CENTRUM

realizace primární a sekundární prevence a poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi a dalšími společensky nežádoucími jevy. Nízkoprahový klub, komunitní program a web poradna
Centrum Komunitních Aktivit
Nízkoprahový klub Suterén pro děti a mládež a orientace v sociálních a volnočasových službách v Praze 6
Kontaktní centrum pro drogově závislé v Ústí n. Labem
KC - Drug Out Club, ambulantní a léčebná péče, terenní program, zaslal: Richard Hnízdil

WWW.SANANIM.CZ  (doporučujeme)
Stránky občanského sdružení Sananim v Praze (terénní programy, kontaktní centrum, denní stacionář, terapeutické komunity, doléčovací centrum, chráněné bydlení aj.). 
WWW.DROPIN.CZ 
(doporučujeme)

Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop in o.p.s. v Praze.
Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" - nestátní zdravotnické zařízení, občanské sdružení v Opavě.
Kontaktní a poradenské centrum v Děčíně
Kontaktní krizové centrum Srdíčko v Jeseníku
www.ibohelp.com
SPONTE – poradenské a terapeutické centrum,  267 01 Králův Dvůr, Popelky Biliánové 221
Email: rodina.poradna@worldonline.czTel.: 311 636 282, 311 637 615
Psychiatrická ambulance a stacionář pro léčbu závislosti - Denní stacionář
MUDr. Chvíla Libor, CSc., Lechowiczova 4, Moravská Ostrava, PSČ: 702 00
telefon: 602 551 983 
Buntál

aktualizovaný adresář zařízení věnujících se drogové prevenci, zaslal: Mgr. Stanislav Toman 
Olomouc

aktualizovaný adresář zařízení věnujících se drogové prevenci + PL Šternberk

Renarkon, o.p.s. (e-mail: renarkon.ops@worldonline.cz)
společnost pro léčbu a resocializaci osob ohrožených drogovou a jinou závislostí (Kontaktní street centrum Ostrava, Kontaktní street centrum Frýdek-Místek, Terénní programy Kopřivnice, Centrum prevence a doléčování Ostrava, Terapeutická komunita v Čeladné-Podolánkách).

Posíljete nám odkazy na svoje www stránky nebo jiné prezentace vašich zařízení,
které zde rádi uveřejníme.