for UFO
Nabízíme vám zde příležitost aktivně se podílet
na obsahu našich stránek.
Vítáme všechny vaše příspěvky, nápady i připomínky... Napište nám...
 

Odkaz na sponzorské stránky

Odkaz na spřátelené stránky
 
Nabízí se vám zde příležitost, jak vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas
a popř. podpořit finančním příspěvkem existencí našich stránek pod doménou abraka.cz


Virtuální informační, poradenské a kontaktní centrum prevence drogových závislostí provozujeme pod záštitou nestátní nevýdělečné organizace, jejíž existence je závislá na finanční podpoře z řad dárců a sponzorů.
Naším přáním je vycházet z přirozené poptávky a nabídky, kdy si chceme zachovávat určitou formu nezávislosti a objektivnosti. A budeme-li mít v tomto ohledu dobré ohlasy, je to jistá perspektiva, kam bychom se mohli ubírat v budoucnosti.

http://www.abraka.cz