aktuálně /// aktuálně /// aktuálně /// aktuálně /// aktuálně
S potěšením mohu oznámit, že zásluhou dárce, který nemá potřebu být jmenován, jsme získali finanční částku, která nám umožnila zaplatit roční provoz virtuálního serveru www.abraka.cz!
Alespoň tímto způsobem Vám děkujeme za nezištnou podporu.
jménem redakce Jiří Minarčík
 
Jako kapitán potápějící se lodi ocitl jsem se v současnosti bez prostředků a účinné pomoci
 
Centru prevence drogových závislostí Tyrkys hrozí zánik
 
Sedm let svého života jsem investoval jako terapeut v oblasti prevence drogových závislostí
(nemluvě o tom, kolik do mně investoval stát).
 
Zvedl jsem se z prachu na pokraji bytí a nalezl jsem sílu skrytou ve smyslu pomoci druhým.
Začal jsem se vzdělávat v psychoterapii, stal jsem se terapeutem v problematice drogových závislostí
a zvolil jsem cestu citu a zdravého rozumu.

Dnes se ocitám v situaci, kdy si začínám říkat, jestli jsem se v něčem nezmýlil, jestli jsem nebyl napálen a jestli nejsem existenciálně likvidován nějakým neúprosným monstrem.

 
Stávající situace jevící se mi po sedmiletých zkušenostech v praxi

Státní dotace, na nichž jsme většinou jako nestátní organizace existenčně závislí, jsou v nedohlednu, nepřehledný a nevyhovující systém financování s omezujícími pravidly, demotivující daňové zákony ve vztahu k případným sponzorům, intolerance k zájmům malých nestátních organizací v oblasti problematiky drog, dezinformace občanské společnosti, lobbizmus a politizace drogové problematiky…

V důsledku jsme se jako nezisková organizace ocitli bez finančních prostředků. Zůstal jsem jako poslední zaměstnanec centra bez výplaty (na osobním kontu veškeré životní úspory: 3.000,- Kč, majetek: osobní věci, cca 60 knih, co stojí zato, kytara, inkoustové pero zn. Parker, pas a řidičský průkaz bez automobilu). Za dva měsíce bez telefonu, narůstající dluhy, a za tři měsíce vyprší pronájem místa na serveru pro stránky abraka.cz…

Neznám dnes již rozumný způsob ukončení existence naší organizace.
 
Je někdo, nebo znáte někoho, kdo by měl zájem či důvod sponzorovat
nebo jinak podpořit činnost a další existenci našeho zařízení?
 
 
v Berouně, 13. února 2001
S úctou za Vaši podporu
Jiří Minarčík
předseda Rady sdružení Tyrkys
 
Jak na to…                                         
(podle zákona, možnosti, návrh smlouvy…)
 
O naší organizaci                             
Výroční zpráva 2000
                           e-mail: tyrkys.beroun@iol.cz
      telefon domů: 0311/ 637 360
                mobil: 0603901460
 
                           bankovní spojení: GE Capital Bank, a. s., Beroun
                        číslo účtu: 811 807 – 684/ 0600 

Upřímně děkuji všem, jež se zatím ozvali na moji výzvu
 
Osobně se v důsledku nově prožívaných zkušeností ocitám v situaci, kdy si začínám uvědomovat intenzivněji ony jaksi skutečnější hodnoty ve vztahu ke své práci. Možná, že se v mém případě ani nejedná o práci, ale o projev mých životních zkušeností a filozofie. Uvědomuji si ale nyní, že jde především o můj vztah k lidem, kteří potřebují pomoc, nebo potřebují jen někoho, kdo by byl ochoten sdílet s nimi jejich problémy. Stejně tak obráceně se jedná o vztah lidí k nabídce, kterou zde např. prostřednictvím našeho zařízení, k tomu určenému, vytváříme (kterou jsme vytvářeli). Pokud si tohle mezi lidmi (ne-politiky a ne-úředníky) vyřešíme, ocitáme se v nové situaci, aby to také nějakým způsobem akceptovala státní moc. A zde bych, jako zástupce konkrétní organizace, měl dávat jasně najevo, proč jsme zde, co chceme a co se po nás ze strany občanů chce, a v ideálním případě by za námi měla také občanská společnost (nebo místní zastupitelstva apod.) stát. Není správné, aby nám státní moc diktovala podmínky a určovala naše cíle. To bychom potom nemuseli vytvářet nestátní (občanské) organizace. Nesmíme však ani zapomínat na to, že žijeme v nelehké době, kdy problémy s drogami nejsou jedinými problémy, jež naši společnost aktuálně trápí...
 
... ještě jednou děkuji a přeji mnoho sil a optimizmu v další práci.
 
S úctou
 
Jiří Minarčík
v Berouně, 16. února 2001


 
21. března 2001 se uskutečnilo zasedání našeho sdružení s nadpoloviční účastí jeho členů, kde jsme se jednohlasně usnesli na ukončení činnosti Centra prevence drogových závislostí Tyrkys a to k 31. březnu 2001.
Po kritickém vyhodnocení našeho současného stavu hospodaření a aktuální finanční situace, a s přihlédnutím k možným eventualitám, jež se nabízejí v blízké budoucnosti, docházíme k závěru, že další činnost Centra prevence drogových závislostí Tyrkys se za stávajících podmínek jeví jako nezvladatelná a riskantní. Z čehož vyplývá také skutečnost, že další existence Občanského sdružení Tyrkys se jeví jako bezúčelná.
 
Popis stávající situace
 
Abychom dodrželi plánovaný rozpočet Centra na rok 2001, který je celkově ve výši 572.000,- Kč, jsme povinni zajistit minimálně 30% nákladů z jiných než státních zdrojů, kdy se jedná o částku ve výši 171.600,- Kč. Praxe je však po zkušenostech s přidělováním státních dotací taková, že jsme např. v minulém roce, kdybychom nepřistoupili na nouzová opatření, byli nuceni zajistit cca 60% celkových nákladů (cca 372.000,- Kč). Je nad síly a možnosti naší organizace takovéto částky za současných (politicko-ekonomických a právních) podmínek zajistit, nemluvě už pak o tom, že v rámci našeho malého regionu.
Na letošní rok nám byla přidělena dotace od MPK ÚV v požadované výši (209.000,-Kč), ale s podmínkou, že zabezpečíme terénní program, s kterým jsme v rozpočtu nepočítali. Tento program v rámci okresní protidrogové strategie zajišťuje Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, jejíž projekt naopak u MPK ÚV podpořen nebyl.
Také ze strany MPSV ČR byl náš projekt přijat k financování (výše přidělené dotace nám nebyla zatím sdělena).
OkÚ Beroun, jak tomu bylo v minulých letech, nemá v letošním roce možnosti, jak náš projekt finančně podpořit.
MěÚ Beroun se k naší žádosti o finanční podporu vyjádřil záporně.
Od Českomoravský cement, a.s., kde jsme žádali o sponzorský dar ve výši 132.000,-Kč, jsme dostali vyjádření, že náš projekt nebyl podpořen. S obdobnými neúspěchy jsme jednali se zástupci VZP, Metal Aliance, Kooperativa pojišťovna, Telecom, Papirius, Pineli a další.
 
Už v minulém roce došlo v důsledku nouzové situace k rozvázání pracovního poměru se zaměstnankyní Centra. Letos jsme byli nuceni vrátit MPSV ČR část dotace (35.792,-Kč), v důsledku čehož jsme se ocitli ve finanční krizi hned začátkem roku. V současnosti jsem jediným zaměstnancem, přičemž jsem v letošním roce nedostal za svoji práci mzdu.

Občanské sdružení Tyrkys se aktuálně nachází stále v situaci, kdy řeší, jak alespoň důstojně ukončit svoji činnost a existenci. Jedná se o převedení "majetku" sdružení, po vyrovnání všech stávajících závazků, na jinou organizaci s podobným zaměřením. Závazky sdružení k 31. 3. jsou cca 44.000,-Kč.
 
 
Jiří Minarčík
předseda
Rady sdružení Tyrkys
29. března 2001 v BerouněOsobně potom přemýšlím o vlastní situaci, ve které jsem se to ocitl, a je až s podivem, že si po zkušenostech posledních měsíců nakonec zažívám zvláštní pocit uspokojení a svobody. Jednal jsem průběžně o vzniklé situaci s celou řádkou osobností jak na místní, tak na státní úrovni a výsledkem byly ve velkém počtu případů distanc, demagogie nebo nezájem a nepochopení, v jiných případech vlastní problémy spolu s beznadějí, ba i v těch vzácnějších případech nechyběla ani lidská zlomyslnost a škodolibost. Ač jsem se snažil o profesionální přístup, promítalo se vše také do mých osobních postojů. Prožíval jsem si krizi hlubokého významu a snažil jsem se přemýšlet o věcech, jejich příčinách a důsledcích, a sílu spolu s nadějí mi dodávali nejbližší, přátelé a také ti, kteří s lidským zájmem neodvraceli svoji tvář.
Možná jsem pochopil ono monstrum, které nás obklopuje, za ktéré nenese jednotlivec zodpovědnost. Nejprve jsem si myslel, že jsem to já, kdo selhává, ale hrábl jsem si na dno, kde již nebyla touha šéfovat nějakému zařízení, kde nebyla snaha být geniálním psychoterapeutem, osvíceným mudrcem nebo nějakým mučedníkem...
 
Děkuji opravdu všem, protože mi pomohli pochopit onu zvláštní situaci, což mi umožňuje jít dál svou cestou...
 
jum