CO JE HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍTM?
 
 Holotropní dýcháníTM, které bylo vyvinuto manželi MUDr. Stanislavem a Christinou Grofovými, je jednou z metod Transpersonální psychologie. Je založeno na 40-ti letém výzkumu mimořádných stavů vědomí, které psychiatr českého původu MUDr. Stanislav Grof zahájil v 60. letech v Československu a ve kterém pak pokračoval v USA. Dnes patří MUDr. Stanislav Grof k světově uznávaným autoritám časově relativně mladého oboru Transpersonální psychologie. Teoretické zázemí a praktické aplikace této disciplíny, zejména metody Holotropního dýcháníTM ,lze najít v knihách dr. Grofa vydaných u nás v nakladatelstvích Gemma 89 a Perla. Jsou to knihy “Dobrodružství sebeobjevování“, “Za hranice mozku“ “Holotropní vědomí“ Kosmická hra a další.
MUDr. Stanislav Kudrle je psychiatr s 20-ti letou praxí v oboru. V posledních letech se věnuje zejména léčení syndromu závislostí s využitím poznatků Transpersonální psychologie. V r. 1992 ukončil výcvik Holotropního dýchání TM vedený manželi Grofovými. Semináře DOORWAY jsou branou k teorii a k osobním zážitkům v Holotropním dýcháníTM.
Holotropní v překladu znamená směřující k celistvosti. Metoda využívá zrychleného dýchání, evokativní hudby a práce s tělem k navození změněných stavů vědomí.Tyto stavy umožňují člověku přístup ke všem rovinám lidských prožitků, umožňují poznávat kořeny našeho neproduktivního chování, které jsou v tomto procesu uvolňovány a transformovány.
Tato účinná metoda sebepoznání v sobě slučuje poznatky z moderního výzkumu vědomí, hlubinné psychologie a různých spirituálních praktik. Zážitky, které přesahují naši obvyklou zkušenost času, prostoru a hranic ega, poskytují rozšířený pohled na sebe sama v nových souvislostech spirituálního uvědomění. Přináší mimo jiné užitečné náhledy závislým jedincům, umožňuje korigovat nutkavé stavy, a tak preventivně působit proti nežádoucím relapsům. Nejde primárně o léčebnou metodu, ale o cestu sebepoznávání, o oslovení duchovní roviny v člověku.
 
 
SEMINÁŘE MOHOU PROSPĚT LIDEM
 
SEMINÁŘE NEJSOU URČENY
 
ORGANIZACE SEMINÁŘE
 
Semináře probíhají ve dvou dnech.
V pátek vždy od 18 - 21 hodin se koná přednáška s diskusí, která poskytne rámec pro zážitkovou část. Účastníci semináře se vzájemně seznámí.
 
V sobotu pak vždy od 9 - 20 hodin pokračujeme zážitkovým dýcháním, které probíhá ve dvou cyklech a je zakončeno skupinovým sezením, kde sdílíme prožité.
 
Dostavte se vždy 15 minut před uvedeným začátkem
 
na adresu:
 
MUDr. Stanislav Kudrle
Do Zámostí 67
Plzeň
 
S sebou potřebujete:
deku, polštářek, šátek, kapesníky, ručník, dostatečně volný oděv na převlečení a lehké jídlo na celý den.
 
Poplatek za seminář se vybírá na místě a slouží k úhradě nájmů, všech organizačních výdajů, malého občerstvení v ceně cca 25 Kč a honoráře.
 
 Studentům se poskytuje sleva.
 
Důležité!
Před přihlášením na Váš první seminář je nutné absolvovat
 informační schůzku viz první návratka.