NÁVRATKA I - PŘIHLÁŠKA O INFORMACE
 
 Mám vážný zájem o účast na seminářích DOORWAY a hlásím se na informační schůzku.
 
 Jméno a příjmení, titul:
 
 ....……………………………………....………
 
 Kontaktní adresa:
 
 Ulice: …………………..…....…….č.p. ......……..

 Město: ……………........………PSČ:…….....….. 
 
 tel.: …………………......………………….....……
 
 fax: ........……………………………….....……….
 
 e-mail: ........……………………………….....……
 
 mobil: ........………………………………….....….
 
 Rodné č.: ......……..................………….....…..
 
 Datum: …….……………....................….....….. 
 
 Podpis: …………..…………..…….....…….....….
 

 O datumu schůzky budete vyrozuměn(a) písemně jakmile budeme přibírat nové uchazeče do skupiny.